"Không có nghi ngờ rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy một phương pháp chữa bệnh." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Không có nghi ngờ rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy một phương pháp chữa bệnh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có nghi ngờ rằng một ngày nào đó sẽ tìm thấy một phương pháp chữa bệnh." dịch sang tiếng anh: There's no doubt that one day a cure will be found.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login