"Bạn đã ở đâu trên thiên đường?" tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bạn đã ở đâu trên thiên đường?" câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn đã ở đâu trên thiên đường?" dịch câu này sang tiếng anh: Where in heaven's name have you been?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login