"Chính phủ sẽ giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Chính phủ sẽ giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ sẽ giảm thuế đối với ô tô nhập khẩu." câu này tiếng anh dịch: The government is going to lower the tariff on imported cars.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.