"Tên gia đình của tôi đã cho tôi một sự tham gia vào xã hội Boston thượng lưu." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Tên gia đình của tôi đã cho tôi một sự tham gia vào xã hội Boston thượng lưu." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên gia đình của tôi đã cho tôi một sự tham gia vào xã hội Boston thượng lưu." tiếng anh câu này là:My family name gave me an entree into upper class Boston society.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login