"Hai nhân viên may mắn đã giành được một chuyến đi vòng quanh thế giới." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Hai nhân viên may mắn đã giành được một chuyến đi vòng quanh thế giới." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai nhân viên may mắn đã giành được một chuyến đi vòng quanh thế giới." câu này tiếng anh dịch: Two lucky employees won a round-the-world trip.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login