"Đó là một ngày đẹp trời, tại sao không đi bơi?" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đó là một ngày đẹp trời, tại sao không đi bơi?" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ngày đẹp trời, tại sao không đi bơi?" câu này dịch sang tiếng anh:It's such a nice day, why not go for a swim?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login