"Những câu chuyện cười duy nhất tôi kể là những câu chuyện mà tôi nghe được từ bạn." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Những câu chuyện cười duy nhất tôi kể là những câu chuyện mà tôi nghe được từ bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những câu chuyện cười duy nhất tôi kể là những câu chuyện mà tôi nghe được từ bạn." dịch câu này sang tiếng anh: The only jokes I tell are the ones that I hear from you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login