"Một gợn phấn khích đi qua đám đông khi lên sân khấu." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Một gợn phấn khích đi qua đám đông khi lên sân khấu." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một gợn phấn khích đi qua đám đông khi lên sân khấu." tiếng anh dịch: A ripple of excitement went through the crowd as came on stage.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login