"Tương lai của anh ấy trong công việc được cân bằng trên một con dao." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Tương lai của anh ấy trong công việc được cân bằng trên một con dao." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tương lai của anh ấy trong công việc được cân bằng trên một con dao." dịch sang tiếng anh: His future in the job is balanced on a knife-edge .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login