"Những viên gạch là để lát sân." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Những viên gạch là để lát sân." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những viên gạch là để lát sân." câu này dịch sang tiếng anh:The bricks are to pave the courtyard.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login