"Sau khi xem xét, tôi đã quyết định từ chức." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Sau khi xem xét, tôi đã quyết định từ chức." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau khi xem xét, tôi đã quyết định từ chức." tiếng anh dịch: After due consideration, I have decided to tender my resignation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login