"Tất cả các vấn đề được trình bày trước tòa án được coi là công bằng và nhanh chóng nhất có thể." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Tất cả các vấn đề được trình bày trước tòa án được coi là công bằng và nhanh chóng nhất có thể." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tất cả các vấn đề được trình bày trước tòa án được coi là công bằng và nhanh chóng nhất có thể." dịch câu này sang tiếng anh: All issues presented to the court are considered as fairly and expeditiously as possible.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login