"Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ không đạt đến mức 20 độ trong vài ngày tới." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ không đạt đến mức 20 độ trong vài ngày tới." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiệt độ dự kiến ​​sẽ không đạt đến mức 20 độ trong vài ngày tới." câu này tiếng anh là: The temperature is not expected to reach the 20 degree mark in the next few days.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login