"Việc rò rỉ thông tin đã chính thức được truyền cảm hứng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Việc rò rỉ thông tin đã chính thức được truyền cảm hứng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Việc rò rỉ thông tin đã chính thức được truyền cảm hứng." câu này dịch sang tiếng anh là: The leak of information was officially inspired.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login