"Nhiều người trong số họ làm việc trong các công việc được trả lương thấp, không an toàn." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Nhiều người trong số họ làm việc trong các công việc được trả lương thấp, không an toàn." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều người trong số họ làm việc trong các công việc được trả lương thấp, không an toàn." tiếng anh dịch: Many of them work in low-paid, insecure jobs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login