"Cô ấy sẽ ngồi bên cây đàn piano và hát, điện cho tất cả chúng ta." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Cô ấy sẽ ngồi bên cây đàn piano và hát, điện cho tất cả chúng ta." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy sẽ ngồi bên cây đàn piano và hát, điện cho tất cả chúng ta." dịch sang tiếng anh là: She would sit at the piano and sing, electrifying us all.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login