"Kiểm tra những nhịp đập chất béo." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Kiểm tra những nhịp đập chất béo." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kiểm tra những nhịp đập chất béo." câu này tiếng anh là: Check out these fat beats.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login