"Higgins đã bắt đầu ở phía dưới và làm việc theo cách của mình để trở thành giám đốc quản lý." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Higgins đã bắt đầu ở phía dưới và làm việc theo cách của mình để trở thành giám đốc quản lý." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Higgins đã bắt đầu ở phía dưới và làm việc theo cách của mình để trở thành giám đốc quản lý." câu này tiếng anh dịch: Higgins had started at the bottom and worked his way up to become managing director.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login