"Chúng tôi không muốn vào vùng nước rắc rối của chủng tộc và tôn giáo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng tôi không muốn vào vùng nước rắc rối của chủng tộc và tôn giáo." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi không muốn vào vùng nước rắc rối của chủng tộc và tôn giáo." tiếng anh là: We don't want to enter the troubled waters of race and religion.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login