"Điều thực sự đau lòng là anh thậm chí không bao giờ nói lời chia tay." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Điều thực sự đau lòng là anh thậm chí không bao giờ nói lời chia tay." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều thực sự đau lòng là anh thậm chí không bao giờ nói lời chia tay." dịch sang tiếng anh là: What really hurts is that he never even said goodbye.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login