"Tiêu chuẩn đã trượt từ khi tôi còn là một cậu bé." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tiêu chuẩn đã trượt từ khi tôi còn là một cậu bé." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiêu chuẩn đã trượt từ khi tôi còn là một cậu bé." câu này tiếng anh là: Standards have slipped since I was a boy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login