"Nhiều trường đại học Mỹ đã bắt đầu vào tháng Năm hoặc tháng Sáu." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Nhiều trường đại học Mỹ đã bắt đầu vào tháng Năm hoặc tháng Sáu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều trường đại học Mỹ đã bắt đầu vào tháng Năm hoặc tháng Sáu." câu này dịch sang tiếng anh:Many American universities have their commencements in May or June.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login