"Cô ấy thực sự đã trải qua máy vắt kể từ khi chồng cô ấy qua đời." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô ấy thực sự đã trải qua máy vắt kể từ khi chồng cô ấy qua đời." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy thực sự đã trải qua máy vắt kể từ khi chồng cô ấy qua đời." tiếng anh câu này dịch: She's really been through the wringer since her husband died.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login