"Đâu là cảnh tượng mới nhất?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đâu là cảnh tượng mới nhất?" tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đâu là cảnh tượng mới nhất?" câu này tiếng anh dịch: Where was the latest sighting?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login