"Bây giờ cô ấy là trợ lý giám đốc tiếp thị cho khu vực đông nam." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Bây giờ cô ấy là trợ lý giám đốc tiếp thị cho khu vực đông nam." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ cô ấy là trợ lý giám đốc tiếp thị cho khu vực đông nam." câu này dịch sang tiếng anh:She's now assistant marketing manager for the south east area.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login