"Tôi đang tham gia một khóa học về lý thuyết chính trị." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Tôi đang tham gia một khóa học về lý thuyết chính trị." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đang tham gia một khóa học về lý thuyết chính trị." tiếng anh dịch: I'm taking a course on political theory.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login