"Đây là một bí mật chưa được tiết lộ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Đây là một bí mật chưa được tiết lộ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một bí mật chưa được tiết lộ." câu này tiếng anh là: This is an untold secret.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.