"Tâm kinh doanh hái bông của riêng bạn!" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tâm kinh doanh hái bông của riêng bạn!" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tâm kinh doanh hái bông của riêng bạn!" tiếng anh câu này dịch: Mind your own cotton-picking business!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login