"Ông đã cho cánh cửa một cái tốt." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Ông đã cho cánh cửa một cái tốt." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã cho cánh cửa một cái tốt." dịch câu này sang tiếng anh là: He gave the door a good heave.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login