"Chỉ có một đường băng là hoạt động." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chỉ có một đường băng là hoạt động." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chỉ có một đường băng là hoạt động." câu này tiếng anh là: Only one runway is operative.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login