"Các phiếu đã bị cố tình sai." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Các phiếu đã bị cố tình sai." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các phiếu đã bị cố tình sai." câu này tiếng anh dịch: The votes were deliberately miscounted.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login