"Đừng đi kể chuyện với giáo viên!" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Đừng đi kể chuyện với giáo viên!" dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng đi kể chuyện với giáo viên!" câu này dịch sang tiếng anh:Don't go telling tales to the teacher!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login