"Phải có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Phải có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phải có một cách dễ dàng hơn để làm điều đó." tiếng anh dịch: There must be an easier way to do that.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login