"Oi, bạn, đến đây một phút!" tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Oi, bạn, đến đây một phút!" dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Oi, bạn, đến đây một phút!" dịch sang tiếng anh: Oi, you, come over here a minute!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login