"Anh ta trả lời tất cả các câu hỏi của luật sư một cách đơn điệu buồn tẻ." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Anh ta trả lời tất cả các câu hỏi của luật sư một cách đơn điệu buồn tẻ." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta trả lời tất cả các câu hỏi của luật sư một cách đơn điệu buồn tẻ." câu này tiếng anh là: He answered all the lawyer's questions in a dull monotone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login