"Tôi yêu anh ấy - đó là, tôi nghĩ rằng tôi đã làm." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tôi yêu anh ấy - đó là, tôi nghĩ rằng tôi đã làm." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi yêu anh ấy - đó là, tôi nghĩ rằng tôi đã làm." câu này tiếng anh dịch: I loved him - that is, I thought I did.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login