"Những năm 1970 là thành công nhất trong lịch sử lâu dài của nhà hát." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Những năm 1970 là thành công nhất trong lịch sử lâu dài của nhà hát." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những năm 1970 là thành công nhất trong lịch sử lâu dài của nhà hát." câu này dịch sang tiếng anh là: The 1970s were the most successful in the theater's long history.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login