"Các nhà lãnh đạo phe đối lập mô tả các kế hoạch của chính phủ là viễn vông." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các nhà lãnh đạo phe đối lập mô tả các kế hoạch của chính phủ là viễn vông." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các nhà lãnh đạo phe đối lập mô tả các kế hoạch của chính phủ là 'viễn vông'." tiếng anh câu này dịch: Opposition leaders described the government's plans as 'farcical'.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login