"Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông đã bán được hơn 40.000 bản trong bìa cứng." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông đã bán được hơn 40.000 bản trong bìa cứng." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông đã bán được hơn 40.000 bản trong bìa cứng." câu này tiếng anh là: His first novel sold over 40,000 copies in hardback.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login