"Tôi sợ chúng tôi phải để một số nhân viên của chúng tôi đi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tôi sợ chúng tôi phải để một số nhân viên của chúng tôi đi." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi sợ chúng tôi phải để một số nhân viên của chúng tôi đi." tiếng anh là: I'm afraid we had to let several of our staff go.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login