"Kim nhận được tin tức mà không hiển thị bất kỳ dấu hiệu cảm xúc rõ ràng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Kim nhận được tin tức mà không hiển thị bất kỳ dấu hiệu cảm xúc rõ ràng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kim nhận được tin tức mà không hiển thị bất kỳ dấu hiệu cảm xúc rõ ràng." câu này tiếng anh là: Kim received the news without showing any visible sign of emotion .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login