"Nhiều nghệ sĩ Đức đã trốn sang Mỹ vào đầu Thế chiến II." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Nhiều nghệ sĩ Đức đã trốn sang Mỹ vào đầu Thế chiến II." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhiều nghệ sĩ Đức đã trốn sang Mỹ vào đầu Thế chiến II." câu này dịch sang tiếng anh là: Many German artists fled to America at the beginning of World War II.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login