"Anh ta đã trở thành một quan chức vô danh khác." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Anh ta đã trở thành một quan chức vô danh khác." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ta đã trở thành một quan chức vô danh khác." tiếng anh dịch: He had become just another faceless bureaucrat .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login