"Đã có một sự hồi sinh quan tâm đến âm nhạc của nhà soạn nhạc này." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Đã có một sự hồi sinh quan tâm đến âm nhạc của nhà soạn nhạc này." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đã có một sự hồi sinh quan tâm đến âm nhạc của nhà soạn nhạc này." tiếng anh là: There has been a revival of interest in this composer's music.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login