"Đi làm buổi sáng của tôi mất 45 phút." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Đi làm buổi sáng của tôi mất 45 phút." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đi làm buổi sáng của tôi mất 45 phút." dịch sang tiếng anh là: My morning commute takes 45 minutes.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login