"Có điều gì đó đáng sợ về cách anh ấy nhìn tôi." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Có điều gì đó đáng sợ về cách anh ấy nhìn tôi." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có điều gì đó đáng sợ về cách anh ấy nhìn tôi." dịch câu này sang tiếng anh là: There's something creepy about the way he looks at me.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login