"Đề án của cô là một thất bại ảm đạm." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đề án của cô là một thất bại ảm đạm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề án của cô là một thất bại ảm đạm." tiếng anh dịch: Her scheme was a dismal failure .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login