"Khi chúng tôi đã hết chủ đề về đám cưới của Jill, tôi không biết phải nói gì." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Khi chúng tôi đã hết chủ đề về đám cưới của Jill, tôi không biết phải nói gì." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi chúng tôi đã hết chủ đề về đám cưới của Jill, tôi không biết phải nói gì." dịch sang tiếng anh là: Once we'd exhausted the subject of Jill's wedding, I didn't know what to say.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login