"Những tên trộm đã trốn thoát mà không bị phát hiện thông qua một cửa sổ tầng hầm." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Những tên trộm đã trốn thoát mà không bị phát hiện thông qua một cửa sổ tầng hầm." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những tên trộm đã trốn thoát mà không bị phát hiện thông qua một cửa sổ tầng hầm." tiếng anh câu này dịch: The thieves escaped undetected through a basement window.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login