"Các bức tường bên ngoài là gạch." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các bức tường bên ngoài là gạch." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các bức tường bên ngoài là gạch." câu này dịch sang tiếng anh:The outside walls are brick.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login